I Congreso Internacional do Teatro Galego

I Congreso Internacional do Teatro Galego

DISTRIBUCIÓN TEATRAL, CIRCUÍTOS, FESTIVAIS E PÚBLICOS

Coordinada por: Roberto Pascual (Academia Galega de Teatro – ESADG)

Coordinada por: Roberto Pascual (Academia Galega de Teatro – ESADG)

·        Modelos de organización das ofertas teatrais para a cidadanía.

Gonçalo Amorim (director do FITEI de Portugal)

·        O papel das mostras e festivais galegos na consolidación do sistema teatral.

María Armesto (directora da Mostra de Cangas)

·        Outros mercados. Exportación teatral.

Carlota Guivernau (distribuidora de artes escénicas)


Só os usuarios de Cultura en Vivo poden apuntarse a este evento.

Se xa es usuario, entra na túa conta e apuntate ao evento.

E se aínda non es usuario, rexistrate de balde aquí