I Congreso Internacional do Teatro Galego

I Congreso Internacional do Teatro Galego

7 de outubro

09:00

ACREDITACIÓN DE PERSOAS INSCRITAS E ASISTENTES

09:30
BENVIDA

DISCURSO INAUGURAL

IMMA ANTONIO SOUTO
IMMA ANTONIO SOUTO
Presidenta da Academia Galega de Teatro

Duración aprox.: 30 minutos

10:00
PLENARIO

EXPERIENCIA, ACTUALIDADE E MODELOS EXTERNOS. Cristina Domínguez

Cristina Domínguez
Cristina Domínguez
Presentador: Eduardo Alonso Rodríguez (Academia Galega de Teatro)

Duración aprox.: 90 minutos

11:30

PAUSA

12:00
MESA DE TRABALLO 1

A EXPERIENCIA ACUMULADA

Coordinada por Xúlio Lago Alonso (Academia Galega de Teatro)
Inma López Silva - Xabier Campos - Francisco Oti Ríos

Duración aprox.: 120 minutos

MESA DE TRABALLO 2

RETOS ACTUAIS

Coordinada por: Diego Freire (AAAG).
Xavier Estévez - Marta Núñez - Laura Míguez

Duración aprox.: 120 minutos

MESA DE TRABALLO 3

MODELOS EXTERNOS

Coordinada por: Manuel Xestoso (Academia Galega de Teatro)
Rui Madeira - Guillem Jordi Graells - Guillermo Heras

Duración aprox.: 120 minutos

14:00

Comida

Duración aprox.: 120 minutos
16:00

COMUNICACIÓNS

Modera: Julio Fernández Peláez (Academia Galega de Teatro)
Berta Álvarez-Buylla Falces - Xaquín Núñez Sabarís

Duración aprox.: 90 minutos

COMUNICACIÓNS

Modera: María Barcala (Academia Galega de Teatro)
Fernando Dacosta - María Reimóndez Milán

Duración aprox.: 90 minutos

PANEL DE COMUNICACIÓNS: Tres aproximacións ao teatro galego do século XX (Grupo ILLA, Universidade da Coruña)

Modera: Miguel Pernas (actor y miembro Academia Galega de Teatro)
Xosé Ramón Freixeiro Mato y Xosé Manuel Sánchez Rei - Carme Fernández Pérez-Sanjulián - Diego Rivadulla Costa

Duración aprox.: 90 minutos

17:30

pausa

18:00

INFORMES

Modera: Ánxela Abalo (Academia Galega de Teatro)
Observatorio da Cultura Galega / Consello da Cultura Galega. Håkan Olof Casasres Berg - Centro Dramático Galego. Francisco Javier Núñez Alonso, director del CDG.

Duración aprox.: 60 minutos

19:00
PLENARIO

EXPERIENCIA, ACTUALIDADE E MODELOS EXTERNOS

PRESENTADOR: EDUARDO ALONSO

Duración aprox.: 120 minutos

21:00

FIN DA XORNADA

8 de outubro

10:00
PLENARIO

PLENARIO: O TEATRO E OS PÚBLICOS. Domènec Reixach

Domènec Reixach
Domènec Reixach
Presentador: Francisco Javier Núñez Alonso (Academia Galega de Teatro – director CDG)

Duración aprox.: 90 minutos

11:30

PAUSA

12:00
MESA DE TRABALLO 1

INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E FORMACIÓN TEATRAL

Coordinada por: Dolores Vilavedra (Consello da Cultura Galega – USC)
Fabrice Corrons - Vanesa Sotelo - Manuel Vieites

Duración aprox.: 120 minutos

MESA DE TRABALLO 2

DISTRIBUCIÓN TEATRAL, CIRCUÍTOS, FESTIVAIS E PÚBLICOS

Coordinada por: Roberto Pascual (Academia Galega de Teatro – ESADG)
Gonçalo Amorim - María Armesto - Carlota Guivernau

Duración aprox.: 120 minutos

MESA DE TRABALLO 3

A CREACIÓN TEATRAL E O PÚBLICO

Coordinada por: Cándido Pazó (director de escena y dramaturgo)
Santiago Prego - Carlos Caetano Biscainho Fernandes - Artur Trillo

Duración aprox.: 120 minutos

14:00

Comida

16:00
MESA DE TRABALLO 4

TEATRO DE MONICREQUES

Coordinada por: José Breijo Vidal “Topo” (UNIMA-Galicia)
Isabel Rey Pousada - Toni Rumbau - Idoya Otegui

Duración aprox.: 90 minutos

MESA DE TRABALLO 5

TEATRO AFECCIONADO

Coordinada por: Gonzalo Rodríguez Calvo (Academia Galega de Teatro)
Chelo Pampillón - Antón Lamapereira - Manuel Dasilva

Duración aprox.: 90 minutos

17:30

PAUSA

Duración aprox.: 30 minutos
18:00

PRESENTACIÓNS

Duración aprox.: 60 minutos

19:00
PLENARIO

O TEATRO E OS PÚBLICOS

PRESENTADOR: FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ ALONSO

Duración aprox.: 120 minutos

21:00

FIN DA XORNADA

9 de outubro

10:00
PLENARIO

A CREACIÓN E OS SEUS PROCESOS. Carme Portaceli

Carme Portaceli
Carme Portaceli
Presentadora: Luma Gómez (Academia Galega de Teatro)

Duración aprox.: 90 minutos

11:30

PAUSA

12:00
MESA DE TRABALLO 1

PROPOSTAS DE FUTURO

Coordinada por: Jorge Rey (director de escena - AGT)
Agustín Iglesias - Jaume Colomer - Xavier Marcé

Duración aprox.: 120 minutos

MESA DE TRABALLO 2

A CREACIÓN ARTÍSTICA

Coordinada por: Antonio Francisco Simón (Academia Galega de Teatro)
Alexandra Moreira da Silva - Xosé Manuel Fernández Castro - Pablo Iglesias Simón

Duración aprox.: 120 minutos

MESA DE TRABALLO 3

PRODUCIÓN E XESTIÓN

Coordinada por: Pilar López Pérez (Asociación Galega de Profesionales de la Gestión Cultural)
Cecilia CarballIdo - Xesús Ron - Carlos Lorenzo Pérez

Duración aprox.: 120 minutos

14:00

COMIDA

16:00

COMUNICACIÓNS

Modera:  Tito Asorey (Academia Galega de Teatro)
Ana Abad de Larriva - Amparo Rodríguez de Dios - Daniel González Salgado - Alba Pérez Sánchez

Duración aprox.: 90 minutos

COMUNICACIÓNS

Modera: Carlos Clemente Martínez (Academia Galega de Teatro)
David Rodas González - Julio Fernández Peláez - Xavier Castiñeira Blanco - Irene Moreira

Duración aprox.: 90 minutos

17:30

PAUSA

19:00
PLENARIO

A CREACIÓN E OS SEUS PROCESOS

PRESENTADORA: LUMA GÓMEZ

Duración aprox.: 120 minutos

21:00

FIN DA XORNADA