I Congreso Internacional do Teatro Galego

I Congreso Internacional do Teatro Galego

A CREACIÓN TEATRAL E O PÚBLICO

Coordinada por: Cándido Pazó (director de escena y dramaturgo)

Coordinada por: Cándido Pazó (director de escena y dramaturgo)

·        Dramaturxia da recepción.

Santiago Prego (Escola de Arte Dramático de Galicia)

·        A demolición lingüistica do teatro galego: cantos de serea da modernidade e outras complicidades diglósicas.

·        Carlos Caetano Biscainho Fernandes (U. da Coruña)

·        Teatro e territorio. A paixase e o panorama (do minifundio ao feismo).

Artur Trillo (actor, director de escena e de compañía)


Só os usuarios de Cultura en Vivo poden apuntarse a este evento.

Se xa es usuario, entra na túa conta e apuntate ao evento.

E se aínda non es usuario, rexistrate de balde aquí